Upravno pravo

  • zastupanje investitora ped državnim regulatornim tijelima  radi ishođenja dozvola
  • upravni postupci
  • upravni sporovi
  • porezni postupci
  • javna nabava (robe, usluga i dodjele koncesija)