Obvezno pravo i intelektualno vlasništvo

  • obveznopravni ugovori
  • povrede ugovornih obveza
  • naknada štete iz ugovornih i izvanugovornih obveza
  • autorski ugovori i zaštita autorskih prava
  • žigovi i industrijski dizajn – registracija i održavanje