Hela Vidović

Vježbenica

Glavna područja rada

Obrazovanje

2022. Pravosudni ispit
2020. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

Kontakt

hela@vidovicpartners.com
+385 95 3551 559